Intermedio is partner van toonaangevende leveranciers op het gebied van modelleringstools en verzorgt onder andere advies en opleidingen op maat voor deze producten.

Wij helpen onze klanten hun organisatie beter te begrijpen en behoeftes te vertalen naar hoogstaande oplossingen met software die beschikt over geweldige functionaliteit en die heel toegankelijk is.

Visual Paradigm modelleringstools

modelleringstoolsVisual Paradigm International heeft als missie organisaties in staat te stellen sneller, beter en goedkoper kwaliteitssoftware te ontwikkelen en organisaties te modelleren. De Visual Paradigm modelleringstools maken dit mogelijk door verschillende disciplines binnen de organisatie naadloos met elkaar te verbinden.

De modelleringstools van Visual Paradigm zijn wereldwijd in gebruikt bij verschillende organisaties. Meer dan 70% van de Fortune 500 bedrijven vertrouwt op Visual Paradigm. De tools van Visual Paradigm zijn platform onafhankelijk, volledig objectgeoriënteerd en voorzien van flat design. Dit zorgt voor flexibele interactie en maakt modelleren makkelijk.

Mede als Visual Paradigm biedt Intermedio advies en opleidingen over implementatie en gebruik van Visual Paradigm. Wij helpen onze klanten controle te krijgen over hun organisatie en veranderingen succesvol door te voeren.

Lees meer over Visual Paradigm software of neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van Visual Paradigm voor uw organisatie.

Sparx System modelleringstools

modelleringstoolsSparx Systems wil business en IT gebruikers in software en systeemontwikkeling voorzien in hun steeds groeiende behoeftes door levering van productieve, betaalbare en gebruiksvriendelijke modelleringstools en doorlopende ondersteuning daarvoor.

De basis gedachte van Sparx Systems is dat een complete design- en modelleringstool gebruikt moet kunnen worden tijdens de hele lifecycle van software ontwikkeling. Lifecycle software moet net zo dynamisch en modern zijn als de systemen die ermee ontworpen en onderhouden worden. Deze uitgangspunten zijn ook terug te zien in de licentiestructuur van Sparx Systems.

Enterprise Architect, de modelleringstool van Sparx Systems, is een van de belangrijkste wereldwijd gebruikte toepassingen voor Enterprise Architectuur. Enterprise Architect wordt gebruikt zowel door grote vooraanstaande multinationals als ook bij kleinere bedrijven en consultants. Deze Windows applicatie staat bekend voor de uitstekende integratie van de verschillende stappen binnen ontwikkelingslifecycle en de ondersteuning van verschillende businessgerelateerde modelleringstalen, zoals UML en BPMN.

Intermedio, mede als Sparx Systems Partner, biedt advies en opleiding over implementatie en gebruik van Enterprise Architect. We helpen onze klanten beter grip te krijgen op de organisatie en verbeteringen effectief door te voeren.

Lees meer over Enterprise Architect software of neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van Enterprise Architect voor uw organisatie.