Informatie Architectuur als integrale aanpak

Van Visie naar Uitvoering

De informatie architectuur (onder andere nodig voor goed informatie management) vertaalt de visie van uw organisatie naar een concrete blauwdruk voor uw informatievoorziening. U krijgt inzicht in uw bestaande informatievoorziening; de verschillende componenten in de informatievoorziening worden goed op elkaar afgestemd, evenals op de doelstellingen en de processen van uw bedrijf.

Optimale ondersteuning door technologie

Moderne organisaties, zowel profit als non-profit, willen hun informatiestromen op orde hebben. De informatie architectuur zorgt ervoor dat informatiebehoeften van afdelingen optimaal ondersteund worden door informatietechnologie.

Verbeter de hele organisatie

Informatie architectuur draait om het in kaart brengen van behoeftes, het inventariseren van passende oplossingen en het ontwerpen van een totale oplossing. Informatie architectuur is uit te voeren als een op zichzelf staand proces. Het is aan te raden om een informatie architectuur in samenhang met de business architectuur te ontwikkelen. De precieze invulling gebeurt altijd in overleg met u en hangt af van uw specifieke situatie en wensen.

Intermedio is een betrokken en flexibele kennispartner die uw organisatie ondersteunt: van het ontwikkelen van een duidelijke bedrijfsstrategie en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen tot het opleiden van uw personeel. Intermedio maakt uw onderneming slagvaardig en veilig en helpt u de concurrentie voor te blijven. We versterken uw organisatie zodat u ook zonder externe adviseurs succesvol verder kunt.

Bij Intermedio kunt u terecht voor advies op het gebied van Business Architectuur, Bedrijfsstrategie, Business Model Canvas, Business Process Management (BPM), Procesontwerp en procesoptimalisatie, voor ondersteunende modelleringstools en (maatwerk)opleidingen.