Waarom procesontwerp

Het procesontwerp, oftewel procesmodellering of business process modelling, heeft tot doel de bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken, ze laten aansluiten op uw bedrijfsstrategie en ze optimaal te laten functioneren.

Binnen het procesontwerp worden met behulp van bewezen methoden de bedrijfsdoelen vastgesteld, de huidige processen geïnventariseerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. De nieuwe processen worden ontworpen, getest en geïmplementeerd.

Procesontwerp en BPM (Business Process Management)

procesontwerpBusiness Process Modelling maakt onderdeel uit van Business Process Management (BPM). De processen liggen dan niet stil maar worden continue verbeterd. BPM ondersteunt continous improvement binnen de organisaties.
Binnen BPM gebruikt u Business Process Modelling om inzicht te krijgen in de flow van uw bedrijfsprocessen en zodat u ze vervolgens continue kunt blijven verbeteren en zo de waarde voor uw klanten te verhogen. De procesmodellen zijn verder inzetbaar bij:

  • Proces simulatie
  • Risico analyse
  • Security analyse
  • Bedrijfsoptimalisatie
  • User Interface design
  • Information Modelling

Business Process Modelling is ook een uitstekende hulpmiddel om de vertaalslag te maken van uw organisatie naar de ondersteunende informatievoorziening. Hierbij dienen de procesmodellen als brug tussen de visie, strategie en de systeem requirements. Allereerst wordt vastgelegd wat de visie van de organisatie is en hoe deze tot uiting moet komen in de bedrijfsstrategie en uiteindelijk in de ondersteunende informatievoorziening.

Voorwaarden Procesontwerp

Intermedio adviseert om voorafgaand aan een procesontwerp een bedrijfsstrategie vast te stellen en daarnaast een informatie architectuur te maken. Indien deze twee reeds aanwezig zijn, of er alleen behoefte is aan een proces ontwerp, dan kunt u direct het procesontwerp uit laten voeren. Wanneer de organisatieprocessen zijn beschreven wordt het mogelijk om een functioneel en technisch informatiesysteem te ontwerpen.

Intermedio is een betrokken en flexibele kennispartner die uw organisatie ondersteunt: van het ontwikkelen van een duidelijke bedrijfsstrategie en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen tot het opleiden van uw personeel. Intermedio maakt uw onderneming slagvaardig en veilig en helpt u de concurrentie voor te blijven. We versterken uw organisatie zodat u ook zonder externe adviseurs succesvol verder kunt.

Bij Intermedio kunt u terecht voor advies op het gebied van Business Architectuur, Bedrijfsstrategie, Business Model Canvas, Business Process Management (BPM), Procesontwerp en procesoptimalisatie, voor ondersteunende modelleringstools en (maatwerk)opleidingen.