In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

 1. Het onderstaande is van toepassing op de website van Intermedio Information Technology. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, vergissingen of onvolkomenheden van het getoonde.
 3. Diensten en producten die op deze website worden beschreven of aangeboden kunnen door Intermedio onaangekondigd worden gewijzigd. Dit geldt ook voor alle tarieven en aanbiedingen die op deze website worden getoond. Aan die gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Hoewel al het redelijkerwijs mogelijke wordt gedaan om de content van deze website actueel te houden, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd, nog geldig of van toepassing is op het moment waarop zij wordt gelezen. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de content van deze website onaangekondigd te wijzigen of te verwijderen.
 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 6. Deze site is eigendom van Intermedio Information Technology. Het op enigerlei wijze kopiëren, vermenigvuldigen, vertalen of hergebruiken van tekst, afbeeldingen, video, audio of andere content van deze website is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 7. Hoewel Intermedio zich inspant om deze website vrij van malware te houden, worden hieromtrent geen garanties verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich afdoende tegen malware (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend computervirussen) te beschermen.
 8. De eigenaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.
 9. Intermedio behoudt zich het recht voor deze Disclaimer onaangekondigd te wijzigen. U vindt de meest recente versie van onze Disclaimer op deze pagina.

 

Meer informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

Alle rechten voorbehouden. (c)2017 Intermedio Information Technology